الألقاب أنغولية الألقاب أنغولية

أنغولا بلد في أفريقيا يتمتع بتنوع ثقافي وعرقي غني. يتكون السكان الأنغوليون من مجموعات عرقية مختلفة ساهمت في تكوين مجتمع فريد ومتنوع. في هذه المقالة، سنقدم قائمة بالألقاب الأكثر شيوعًا بين الأنغوليين، والتي تعكس تاريخ وتقاليد هذا البلد الرائع.

 1. Manuel (693211)
 2. Domingos (518527)
 3. Francisco (500960)
 4. António (455906)
 5. Da silva (421989)
 6. Pedro (410163)
 7. Dos santos (382551)
 8. Neto (326867)
 9. Miguel (295089)
 10. Da costa (270941)
 11. Gomes (259560)
 12. Paulo (243769)
 13. João (241165)
 14. Fernandes (240611)
 15. Mateus (225215)
 16. Ferreira (222649)
 17. Sántos (216122)
 18. Afonso (186528)
 19. Antonio (185146)
 20. Gonçalves (184177)
 21. Lopes (179422)
 22. José (177669)
 23. Pereira (172119)
 24. Martins (166000)
 25. Pinto (163039)
 26. Gaspar (159486)
 27. André (157359)
 28. Joaquim (146261)
 29. Mendes (145472)
 30. Dias (144090)
 31. Agostinho (143301)
 32. Correia (136787)
 33. Bernardo (133826)
 34. Baptista (133629)
 35. Pascoal (131260)
 36. Cardoso (129878)
 37. Joao (129286)
 38. Almeida (127115)
 39. Fernando (124549)
 40. Augusto (121983)
 41. Oliveira (118035)
 42. Alberto (116062)
 43. Lourenço (115751)
 44. Teixeira (112509)
 45. Monteiro (111522)
 46. Jorge (107771)
 47. Diogo (104021)
 48. Simão (102145)
 49. De almeida (98596)
 50. Filipe (96718)
 51. Morais (95731)
 52. Rodriguês (95638)
 53. Carlos (93560)
 54. De sousa (91694)
 55. De carvalho (90708)
 56. Sebastiao (89217)
 57. Dala (82426)
 58. Eduardo (81717)
 59. Luís (81046)
 60. Alexandre (79743)
 61. De oliveira (74341)
 62. Bento (72835)
 63. Nunes (72566)
 64. Tavares (71650)
 65. Alfredo (71650)
 66. Miranda (69676)
 67. Simao (69282)
 68. Panzo (68492)
 69. Luis (67900)
 70. Machado (66716)
 71. Barros (65334)
 72. Neves (62768)
 73. Lima (61781)
 74. Bartolomeu (59610)
 75. Junior (59215)
 76. Salvador (58426)
 77. Nascimento (57636)
 78. Marquês (57580)
 79. Paulino (56649)
 80. Cunha (56057)
 81. Andrade (55267)
 82. Samuel (55267)
 83. Lemos (55267)
 84. Matias (54478)
 85. Gonga (54478)
 86. Alves (54478)
 87. Gabriel (51912)
 88. Andre (51517)
 89. Adão (51270)
 90. Caetano (50925)
 91. Jamba (50530)
 92. Ventura (50333)
 93. Fonsêca (49495)
 94. Da cruz (49298)
 95. Vunge (49298)
 96. Bumba (48951)
 97. Henriques (48754)
 98. Coelho (47964)
 99. Borges (47569)
 100. Faria (46583)
 101. Jacinto (46583)
 102. Xavier (45398)
 103. Pires (44806)
 104. Armando (44609)
 105. Ngola (44171)
 106. Rocha (43622)
 107. Ernesto (43622)
 108. Inácio (43185)
 109. Muhongo (42988)
 110. Tomás (42396)
 111. Figueiredo (42240)
 112. Bunga (41845)
 113. Da conceição (41016)
 114. Matos (39872)
 115. Cassule (39635)
 116. Simões (38650)
 117. Fortunato (38490)
 118. Casimiro (37700)
 119. Freitas (37503)
 120. Adriano (37306)
 121. Duarte (36911)
 122. Gouveia (36319)
 123. Araújo (36283)
 124. Brito (36121)
 125. Cabral (36121)
 126. Victor (35726)
 127. Zua (35692)
 128. Reis (35529)
 129. Nicolau (35529)
 130. Tomas (34345)
 131. Faustino (33555)
 132. Figueira (32766)
 133. Júnior (32734)
 134. Ferraz (32568)
 135. Kiala (32537)
 136. Maria (32371)
 137. Amaral (32174)
 138. Viegas (32174)
 139. Bastos (31779)
 140. Rosa (31384)
 141. Moreira (31384)
 142. Segunda (31156)
 143. Cassoma (30959)
 144. Da cunha (30959)
 145. Guimarães (30959)
 146. Albino (30762)
 147. Baltazar (30594)
 148. Pacheco (30594)
 149. Jaime (30397)
 150. Vaz (30200)
 151. Sampaio (30200)
 152. Raimundo (30002)
 153. Felix (29805)
 154. Avelino (29805)
 155. Rafael (29608)
 156. De jesus (29579)
 157. Marques (29410)
 158. Pinheiro (29015)
 159. Mota (28818)
 160. Barbosa (28818)
 161. Moniz (28198)
 162. De castro (28198)
 163. Teca (28028)
 164. Antunes (27831)
 165. Azevedo (27634)
 166. Guilherme (27634)
 167. Franco (27436)
 168. Leite (27239)
 169. Ndala (27212)
 170. Adao (27042)
 171. Feliciano (27042)
 172. Mendonça (26818)
 173. Quintas (26252)
 174. Marcos (26252)
 175. Dinis (26055)
 176. Paim (26055)
 177. Silvestre (25660)
 178. Menezes (25660)
 179. Ricardo (25462)
 180. Cassinda (25240)
 181. Ginga (25068)
 182. Capita (25068)
 183. Melo (25068)
 184. Cândido (25043)
 185. Paiva (24870)
 186. Narciso (24870)
 187. Cristovao (24673)
 188. Nogueira (24673)
 189. Justino (24673)
 190. Celestino (24081)
 191. Clemente (24081)
 192. Valente (24081)
 193. Gama (23883)
 194. Chaves (23883)
 195. Saraiva (23883)
 196. Estevão (23860)
 197. Congo (23489)
 198. Damião (23269)
 199. Zacarias (22699)
 200. Canga (22699)
 201. Prata (22699)
 202. Vemba (22677)
 203. Cordeiro (22502)
 204. Fonseca (22502)
 205. Ganga (22502)
 206. Ambrosio (22502)
 207. Lino (22304)
 208. Conceição (22283)
 209. Filho (22107)
 210. Lisboa (22107)
 211. Pimentel (21910)
 212. Marcolino (21712)
 213. Esteves (21712)
 214. Vasco (21712)
 215. Do nascimento (21691)
 216. Calunga (21691)
 217. Sabino (21515)
 218. Amaro (21515)
 219. Hebo (21494)
 220. Nhanga (21297)
 221. Branco (21120)
 222. Tiago (21120)
 223. Muanza (21099)
 224. Abreu (20725)
 225. Paixão (20705)
 226. Cristovão (20705)
 227. Sambo (20528)
 228. Mario (20528)
 229. Luciano (20331)
 230. Zau (20311)
 231. Contreiras (20133)
 232. Zinga (20114)
 233. Samba (19936)
 234. Fortes (19936)
 235. Henrique (19738)
 236. Da fonseca (19719)
 237. Julião (19719)
 238. Tito (19541)
 239. Martinho (19541)
 240. Constantino (19541)
 241. Vasconcelos (19344)
 242. Marcelino (19344)
 243. Mariano (19344)
 244. Trindade (19344)
 245. Aguiar (19146)
 246. Isabel (19146)
 247. De andrade (19128)
 248. Paca (18751)
 249. Magalhaes (18554)
 250. Serafim (18554)
 251. Magalhães (18536)
 252. Guerra (18357)
 253. Macedo (18357)
 254. Luemba (18339)
 255. Da rocha (18339)
 256. Venâncio (18339)
 257. Evaristo (18159)
 258. Sardinha (18159)
 259. Conde (18159)
 260. Elias (18159)
 261. Jesus (18159)
 262. Panda (17962)
 263. Rufino (17962)
 264. Albano (17962)
 265. Pontes (17962)
 266. Valentim (17765)
 267. Pitra (17765)
 268. Frederico (17567)
 269. Artur (17567)
 270. Cadete (17370)
 271. Cipriano (17370)
 272. Canda (17370)
 273. Quiala (16975)
 274. Camilo (16975)
 275. Coimbra (16975)
 276. Abel (16778)
 277. Carneiro (16778)
 278. Tati (16778)
 279. Félix (16761)
 280. Brandão (16761)
 281. Adelino (16761)
 282. Lelo (16580)
 283. Firmino (16383)
 284. Laurindo (16383)
 285. Lando (16383)
 286. Da gama (16367)
 287. Amado (16185)
 288. Piedade (16185)
 289. Jeremias (16185)
 290. Batalha (16185)
 291. Moura (16185)
 292. Veloso (15988)
 293. Pombal (15988)
 294. Varela (15988)
 295. Guedes (15988)
 296. Fragoso (15791)
 297. Isaac (15791)
 298. Dumbo (15775)
 299. De brito (15775)
 300. Moises (15593)
 301. Januario (15593)
 302. Bandeira (15396)
 303. Cortez (15396)
 304. Roque (15396)
 305. Ngonga (15381)
 306. Assis (15199)
 307. Sobrinho (15199)
 308. Gil (15199)
 309. Major (15199)
 310. Joo (15199)
 311. Fula (15184)
 312. Botelho (15001)
 313. Simba (14804)
 314. Graça (14789)
 315. Queta (14789)
 316. Ambriz (14606)
 317. Gamboa (14409)
 318. Chico (14212)
 319. Bango (14212)
 320. Barroso (14212)
 321. Castelo (14212)
 322. Semedo (14212)
 323. De lemos (14198)
 324. Victorino (14014)
 325. Jeronimo (14014)
 326. Custódio (14001)
 327. Mesquita (13817)
 328. Geraldo (13817)
 329. Kambinda (13803)
 330. Viana (13803)
 331. Zeferino (13619)
 332. Madeira (13619)
 333. Pimenta (13422)
 334. Mauricio (13422)
 335. Sequeira (13422)
 336. Da rosa (13212)
 337. Rosário (13212)
 338. Cesar (13027)
 339. Buta (13027)
 340. Inacio (13027)
 341. Furtado (12830)
 342. De olíveira (12817)
 343. Tomé (12817)
 344. Mabiala (12817)
 345. Ebo (12633)
 346. Vita (12633)
 347. Adolfo (12633)
 348. Bondo (12633)
 349. Pegado (12633)
 350. Do amaral (12620)

الألقاب الشائعة في أنغولا

أنغولا بلد أفريقي يتمتع بتنوع ثقافي وعرقي فريد، وهو ما ينعكس في التنوع الكبير للألقاب الموجودة بين السكان. غالبًا ما تكون الألقاب في أنغولا عبارة عن مزيج من التأثيرات الأفريقية والأوروبية والبرتغالية، مما أدى إلى مزيج من الأسماء الفريدة وذات المغزى.

أصل الألقاب في أنغولا

عادةً ما تأتي الألقاب في أنغولا من مصادر مختلفة، مثل الاستعمار الأوروبي والعبودية والتقاليد الثقافية الأفريقية. العديد من الألقاب الأكثر شيوعًا في أنغولا لها جذور برتغالية، مما يعكس التاريخ الطويل لاستعمار البرتغال للبلاد. هناك أيضًا ألقاب من أصل أفريقي، تم تناقلها عبر الأجيال وتعكس التنوع العرقي للبلاد.

خلال فترة العبودية، اعتمد العديد من الأفارقة الذين تم أسرهم ونقلهم إلى أنغولا ألقاب أسيادهم، وهو ما يفسر وجود ألقاب أوروبية بين السكان. ومع ذلك، احتفظ العديد من الأفارقة أيضًا بألقابهم الأصلية، والتي بقيت حتى يومنا هذا.

معنى الألقاب في أنجولا

عادةً ما يكون للألقاب في أنغولا معنى عميق ورمزي يعكس تاريخ وتقاليد المجموعات العرقية المختلفة في البلاد. تشير العديد من الألقاب إلى الخصائص الجسدية أو المهن أو أماكن الأصل أو الأحداث التاريخية المهمة.

على سبيل المثال، تشير بعض الألقاب إلى الطبيعة، مثل مونتيرو وتعني متسلق الجبال، أو إلى مهنة العائلة مثل فيريرا وتعني الحداد. وتشير ألقاب أخرى إلى تاريخ وثقافة أنغولا، مثل ماتشادو الذي يعني الفأس، في إشارة إلى أدوات العمل التي استخدمها الأجداد.

الألقاب الأكثر شيوعًا في أنغولا

توجد أدناه قائمة بالألقاب الأكثر شيوعًا في أنغولا، والتي تعكس التنوع والغنى الثقافي للبلاد:

  <لي>1. سيلفا <لي>2. القديسين <لي>3. بيريرا <لي>4. كارفاليو <لي>5. الساحل <لي>6. سواريس <لي>7. فريتاس <لي>8. أوليفيرا <لي>9. فرنانديز <لي>10. كوريا

هذه الألقاب هي مجرد عينة من تنوع الأسماء الموجودة في أنغولا، ولكل منها معنى وأصل خاص بها. الثقافة الأنغولية غنية بالتقاليد والعادات التي تنعكس في ألقاب سكانها.

الاستنتاجات

تُعد الألقاب في أنغولا جزءًا مهمًا من هوية الأشخاص، حيث تعكس تاريخهم وجذورهم وثقافتهم. إن تنوع الألقاب في أنغولا هو انعكاس للتنوع العرقي والثقافي في البلاد، والذي تشكل على مر السنين من خلال تأثيرات تاريخية مختلفة.

وتعد الألقاب الأكثر شيوعًا في أنغولا مثالاً على هذا التنوع، ولكل منها معنى خاص وأصل فريد. من خلال الألقاب، يمكننا معرفة المزيد عن تاريخ وتقاليد أنغولا، وتقدير الثراء الثقافي لهذا البلد الأفريقي الرائع.

باختصار، تعد الألقاب في أنغولا أكثر من مجرد ألقاب بسيطة، فهي تعبير عن الهوية والانتماء، وهو ما يربطنا بجذورنا وتاريخنا.